Sertifikate

MaatskappyKwalifikasie

MaatskappyEer

Gereeld in 2007-2017 as 'n munisipale toonaangewende onderneming in die landboubedryf gegradeer.
2013 Munisipale Voorste Ondernemings van Landbou-industrie
Munisipale Sleutel Leiende Ondernemings